Direct naar de content

Scherpe daling van meldingen over personen met onbegrepen gedrag

In 2023 is de totale geregistreerde criminaliteit met 5 procent licht gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2022. Deze stijging is hoger dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio waar een stijging van 3 procent te zien is. Dit blijkt uit de Veiligheidseffectrapportage 2023 (VER) waarin wordt teruggeblikt op de uitvoering en bereikte resultaten van het veiligheidsbeleid in Stichtse Vecht.