Direct naar de content

Stand van zaken Verbeterplan Groenonderhoud

De tussenrapportage van het Verbeterplan Groenonderhoud laat zien dat er verbeteringen zijn bereikt, maar dat we er nog lang niet zijn. Ondertussen denkt het college van B&W ook al na over mogelijkheden voor het groenonderhoud op langere termijn.