Direct naar de content

Stichtse Vecht draagt met zonne-energie bij aan Regionale Energiestrategie

De regio Utrecht (U16) wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken leveren 16 gemeenten een bijdrage door in 2030 al meer duurzame energie op te wekken. De gemeenteraad besloot dat de bijdrage van Stichtse Vecht met zonne-energie wordt ingevuld. Hoe de gezamenlijke doelen bereikt worden is te lezen in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).