Direct naar de content

Stichtse Vecht ondertekent Groen Groeit Mee Pact

Op 7 februari 2022 ondertekenden bijna 40 betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners het Groen Groeit Mee Pact. Zij benadrukken daarmee de gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Namens de gemeente Stichtse Vecht tekende wethouder Maarten van Dijk.