Direct naar de content

Stichtse Vecht ontziet inwoners waar mogelijk bij begroting 2021

In de Programmabegroting 2021 van gemeente Stichtse Vecht kiest het college ervoor om in deze uitzonderlijk onzekere tijden inwoners en bedrijven niet onnodig te belasten. De kosten voor Jeugdhulp, Wmo en verwerkingskosten voor afval stijgen door marktontwikkelingen. Ook de Covid-19 pandemie is van invloed op de begroting. Toch ziet het college kans om met minimale ingrepen een sluitende begroting aan de raad voor te leggen. Het financieel solide beleid van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet.