Direct naar de content

Stimuleringsregeling legakkers uitgesteld

Voor het behoud en herstel van het legakkerlandschap, werken we aan een stimuleringsregeling. Hiermee kunnen particulieren de beschoeiing van hun legakkers voordelig vervangen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, gaat de stimuleringsregeling voor particulieren niet in per 1 maart 2024.

Resultaten nog onvoldoende

Na 1,5 jaar ecologisch monitoren zijn de resultaten nog onvoldoende zijn om duidelijke conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de meest geschikte maatregelen voor legakkerherstel. En dat is de belangrijkste voorwaarde om de stimuleringsregeling te kunnen starten. Daarom wordt de regeling uitgesteld.

Extra monitoring en nadere uitwerking

Momenteel zijn we bezig met extra monitoring. Deze richt zich met name op de ecologische ontwikkeling van de pilots. Daarmee bedoelen we: de groei van helofyten (moerasplanten), zoals kleine lisdodde en riet. Daarnaast werken we de regeling verder uit en gaan we zo spoedig mogelijk een haalbare planning opstellen. De planning is afhankelijk van de resultaten van de nieuwe eerste ecologische monitoringsronde, die in de maanden april en mei wordt uitgevoerd.