Direct naar de content

Structuurvisie Zogwetering naar de gemeenteraad

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om de opgestelde structuurvisie Zogwetering voor dit gebied vast te stellen. Hierbij blijft het weiland aan de Machinekade onbebouwd.

Het voorlopige plan met de ruimtelijke kaders voor het gebied Zogwetering heeft tot en met 15 juli 2021 ter inzage gelegen. De inbreng van inwoners daarop en de resultaten van een enquête die we hebben gehouden hebben geleid tot enkele aanpassingen in de structuurvisie Zogwetering.  Veel mensen gaven aan het bouwen van woningen op deze plek steunen. Wel wilden ze dat het weiland aan de Machinekade en de groenstrook voor het appartementencomplex Ruige Leeuwetand onbebouwd blijft.

Dit en het feit dat het weiland onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een UNESCO-werelderfgoed, maakt dat deze aanpassingen zijn overgenomen in de structuurvisie die naar de raad is gestuurd. Binnen de kaders van UNESCO is woningbouw op het weiland aan strenge eisen gebonden. Bebouwing op het weiland vraagt investeringen die zich moeilijk terug laten verdienen.

Vervolgproces

Waarschijnlijk bespreekt de commissie Fysiek Domein de structuurvisie Zogwetering in oktober. Daarna zal de gemeenteraad naar verwachting in november besluiten over de vaststelling van deze structuurvisie.