Direct naar de content

Structuurvisie Zogwetering unaniem vastgesteld

Dinsdag 2 november heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht unaniem de structuurvisie Zogwetering vastgesteld. Dit is een belangrijke stap op weg naar de bouw van woningen op het terrein van de rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation aan de Diependaalsedijk in Maarssen.

Structuurvisie
De structuurvisie is een globaal plan, waarin op hoofdlijnen is aangegeven waar woningen mogen komen. Over dit globale plan hebben omwonenden en belanghebbenden kunnen meepraten. Ook is aan een breder publiek gevraagd wat hun wensen en zorgen zijn. Een belangrijke aanpassing die gedaan is naar aanleiding van deze inspraak is het schrappen van de mogelijkheid om te bouwen op het weiland aan de Machinekade en de groenstrook voor het appartementencomplex Ruige Leeuwetand. Deze plekken blijven onbebouwd.

Hoe nu verder?
We gaan nu aan de slag om een Stedenbouwkundig Programma van Eisen te maken. Hierin komt te staan wat voor een soort woningen er mogen komen, hoe hoog deze mogen zijn, waar de woningen komen te staan, hoe de woningen er uit komen te zien en hoe de openbare ruimte er uit komt te zien. We werken hierin samen met een adviesbureau en een groep betrokken omwonenden en stakeholders. Het eindresultaat leggen we natuurlijk ook weer voor aan andere omwonenden en belanghebbenden. Hou deze nieuwsbrief in de gaten.