Direct naar de content

Stukken over woningbouwproject Schepersweg in Breukelen ter inzage vanaf 9 december

Op 6 december heeft het college van B&W besloten om de stukken waaronder het ontwerpbestemmingsplan “Schepersweg Breukelen” en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen. De stukken liggen gelijktijdig ter inzage van 9 december 2022 tot en met 19 januari 2023