Direct naar de content

Technieken voor de pilots met legakkers toegelicht

Dinsdag 20 april 2021 was er een online informatiebijeenkomst over de technieken die we gaan gebruiken bij de 5 pilots in het project Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten. Deze bijeenkomst was alleen voor mensen die een legakker bezitten in de directe omgeving van een van de pilots. Voor andere belangstellenden hebben we de informatie over de technieken die we gaan gebruiken uitgelegd op www.stichtsevecht.nl/kievitsbuurten, onder het kopje ‘Pilots met natuurvriendelijke oevers’.

Online bijeenkomst terugkijken
De online bijeenkomst is ook opgenomen. U kunt hem terugkijken en –luisteren via Informatiebijeenkomst pilots Kievitsbuurten.

Tijdens de bijeenkomst heeft de projectleider een verspreking gemaakt. De eerste recreatiewoningen op de legakkers zijn niet gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, maar in de jaren ’20. Als u interesse heeft om meer te lezen over de historie van de Kievitsbuurten, verwijzen we naar het boekje Kievitspedia + van de Vereniging Kievitsbuurten.

Pilots
Als alle vergunningen verkregen zijn, starten we in oktober 2021 met de uitvoering van de pilots op verschillende legakkers in de Kievitsbuurten die in eigendom zijn van het Plassenschap. Met de pilots onderzoeken we welk type beschoeiing het meest succesvol is om een stabiele rietoever te creëren. Zo is niet alleen de legakker beschermd tegen afkalving door het water, ook de natuur profiteert ervan.

Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. Ook vogels als de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis.

Subsidieregelingen
De monitoringsfase van de pilots loopt tot minimaal oktober 2023 en beslaat 2 groeiseizoenen. (Tijdens de presentatie is per ongeluk 2024 gezegd.) Het is de bedoeling dat er na afloop van de pilots subsidieregelingen komen voor de 2 meest succesvolle technieken. Particulieren kunnen zo voordelig hun beschoeiing vervangen. Zij dragen zo hun steentje bij aan het herstel en het behoud van het unieke legakkerlandschap, en ze helpen de natuur vooruit.