Direct naar de content

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

Het bestemmingsplan Boslaan 13 voorziet in de bouw van één nieuwe woning, de sloop van recreatieverblijven en de sloop van een aantal (voormalige) agrarische bijgebouwen aan de voorzijde van het perceel. Het ligt vanaf 14 september ter inzage in het gemeentekantoor te Maarssen.