Direct naar de content

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Nieuwersluis

Het college van B&W heeft besloten het bestemmingsplan voor Nieuwersluis in ontwerp ter inzage te leggen. In 2019 startten we met het bijwerken van het bestemmingsplan voor Nieuwersluis. Het voorontwerpbestemmingsplan lag toen ter inzage. De gemeente wil de procedure voor het bestemmingsplan nu weer hervatten. Lees hoe en wanneer je het ontwerpbestemmingsplan kunt inzien.