Direct naar de content

Terugblik gemeenteraadsvergadering 9 juli

Op dinsdag 9 juli werd de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gehouden. Deze stond in het teken van de Kadernota 2020. Net als in vele andere gemeenten laat de kadernota een moeilijk financieel beeld zien. Stichtse Vecht moet tal van bezuinigingen van in totaal vier miljoen doorvoeren. Met het aannemen van de Kadernota 2020 zijn die keuzes gemaakt. Naast de bespreking van de Kadernota vielen een aantal zaken op. In het naprogramma van Rondom de Raad werd met de waarnemend burgemeester teruggeblikt op de laatste vergadering voor het zomerreces.