Direct naar de content

Tussenrapportage Lokale Herstelagenda

De Lokale Herstelagenda heeft als doel om het herstel van de samenleving te versnellen, na alle negatieve effecten van de coronacrisis. Het college van B&W heeft een tussenrapportage laten opstellen met de voortgang per maatregel.