Direct naar de content

Uitvoering verkeersbesluiten

In 2018 zijn er 3 verkeersbesluiten genomen voor het Zandpad. Deze zijn niet uitgevoerd. Na overleg met de klankbordgroep is het de bedoeling dat deze verkeersbesluiten in het voorjaar 2023 alsnog worden uitgevoerd. Dit betekent dat met verkeersborden de volgende maatregelen worden aangegeven:

  • Het Zandpad tussen de Machinekade en de Nieuweweg op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in noordelijke richting verboden te verklaren voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 2 wielen, bestemmingsverkeer uitgezonderd.
  • Het Zandpad tussen de Proosdijweg en de Laan van Gunterstein op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in zuidelijke richting verboden te verklaren voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 2 wielen, bestemmingsverkeer uitgezonderd.
  • Het Zandpad tussen de Machinekade en de Proosdijweg gesloten te verklaren voor vrachtverkeer en autobussen, bestemmingsverkeer uitgezonderd.

Ook de effecten van deze 3 maatregelen worden gemeten en vergeleken met een nulmeting.