Direct naar de content

Unieke archeologische vondst bij de middeleeuwse kerk in Nieuwer Ter Aa

Tijdens de werkzaamheden in de werkput van de kerktoren is een deel van de tufstenen voorganger van de 15de-eeuwse kerk ontdekt. Het gaat om de westgevel van de 12de-eeuwse kerk. De tufstenen muur mag wel een topvondst genoemd worden, en is van grote archeologische waarde.