Direct naar de content

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen ter inzage

In dit wijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is namelijk beëindigd. U kunt het plan vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2019 online of op het gemeentekantoor inzien.