Direct naar de content

Vastgesteld wijzigingsplan Kleihoeve in Tienhoven, Stichtse Vecht

Op 29 maart 2022 is het wijzigingsplan Kleihoeve namens het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Met de vaststelling is de bestemming van park Kleihoeve gewijzigd en permanente bewoning definitief toegestaan. Het vastgestelde wijzigingsplan Kleihoeve in Tienhoven ligt met ingang van vrijdag 15 april tot en met donderdag 26 mei 2022 ter inzage.