Direct naar de content

Vergunning ecolodges herroepen

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht heeft de omgevingsvergunning die was verleend voor het tijdelijk plaatsen van 3 ecolodges in de Noordelijke Kievitsbuurt herroepen. Dit is gedaan naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften.

Hoe nu verder
Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen wordt nu onderzocht of een vervolg op de ecolodges mogelijk is. Wat gemeente Stichtse Vecht betreft, moet hierbij rekening worden houden met de negatieve uitslag van de enquête naar het draagvlak voor een pilot met ecolodges in de noordelijke Kievitsbuurt. Deze enquête is gehouden in augustus 2020.