Direct naar de content

Verwijderen bomen onder hoogspanningsleidingen park Maarssenbroek

Vanaf 4 maart gaat Stedin verder met het kappen van de bomen die onder de hoogspanningsleidingen staan in park Maarssenbroek. De gemeente gaat de vrijgekomen ruimte inplanten met boomsoorten die voor hakhoutbos geschikt zijn.