Direct naar de content

Voorbereiding maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Vanaf 2022 is de gemeente mede verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Mensen die hiervan gebruik maken, werden tot nu toe meestal opgevangen in een instelling, vaak in de stad. Dat gaat veranderen. Vanaf 2022 krijgen zij zoveel mogelijk een eigen woonplek en intensieve ondersteuning in de eigen gemeente, in de wijk.