Direct naar de content

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwersluis’

Gemeente Stichtse Vecht werkt aan een actualisatie van de regels waaraan ontwikkelingen en initiatieven getoetst worden. Het zogenoemde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geldt voor de dorpskern van Nieuwersluis. Het bestemmingsplan zal grotendeels de bestaande situatie vastleggen. We behouden de karakteristieke waarden van Nieuwersluis.