Direct naar de content

Voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en oever vrij voor inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan De Vecht en een strook van de oever is een toetsingskader voor hoe dit gebied gebruikt mag worden. Er zijn drie inloopbijeenkomsten om u zo nodig nader te informeren over het plan en de verdere procedure.