Direct naar de content

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwersluis’

We werken aan de actualisatie van het bestemmingsplan 'Nieuwersluis'. Het bestemmingsplan zal grotendeels de bestaande situatie vastleggen. We behouden de karakteristieke waarden van Nieuwersluis. Op dinsdag 3 september houden we weer een inloopbijeenkomst. U bent welkom tussen 16:00 en 19:00 uur op het Fort in Nieuwersluis.