Direct naar de content

Inheemse planten en invasieve exoten

Wat is een inheemse plant?

Inheems betekent dat een plant of boom al eeuwenlang voorkomt in een gebied, zonder invloed van de mens. Insecten en dieren zijn afhankelijk van deze soorten. Door voor deze planten te kiezen, draagt u bij aan de biodiversiteit van een gebied. Dit is belangrijk voor de natuur om zich te kunnen aanpassen aan veranderingen, want wilde bomen en planten hebben meer genetische diversiteit. Hierdoor zijn zij veel beter in staat zich aan te passen aan klimaatveranderingen dan soorten die hier niet van nature voorkomen. Vandaar dat we streven naar meer inheemse soorten op de legakkers.

Wat is een invasieve exoot?

Een invasieve exoot is een plantensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Zij kunnen zich hier snel vermeerderen door het ontbreken van natuurlijke vijanden (zoals bacteriën, schimmels, insecten en concurrerende plantensoorten). De bestrijding van invasieve exoten is een van de projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (project 2.6). De beste methode hiervoor is de verwijdering van de exoot. Lees meer over de bestrijding van exoten op vechtplassen.nl.

Lijst met invasieve exoten

Of een plant- of boomsoort een invasieve exoot is, vindt u op de site van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt een lijst met een aantal verboden schadelijke exotische planten en dieren bij. Deze soorten staan op de zogenoemde Unielijst. Blijf via nvwa.nl/unielijst-invasieve-exoten op de hoogte.