Direct naar de content

Werkgroep aan de slag met ruimtelijke modellen

Op 24 november 2022 vond de werkgroep plaats. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de straten die grenzen aan het plangebied. Tijdens de avond bespraken de deelnemers in groepjes 3 verschillende ruimtelijke modellen aan de hand van werkmaquettes. Ze kregen de vraag om voor elk model de sterke en zwakke punten te benoemen en suggesties voor verbeterpunten aan te geven. Uit deze sessie kwam een ‘voorkeursmodel’ voor de ruimtelijke opzet.