Direct naar de content

Werkzaamheden in project Behoud legakkerlandschap van start

In november gaan we aan de slag met het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om de pilots in te richten, zodat de monitoring in maart 2022 kan beginnen. De benodigde vergunningen voor de pilots zijn verleend door de gemeente en door Waternet. Er is alleen nog een extra vergunning aangevraagd voor een pilot 6.

Pilot 6
Naar aanleiding van tips en suggesties van eigenaren die een legakker in de buurt van pilot 1 bezitten (de pilot waarbij we een verzonken legakker willen ontwikkelen tot rietland) is besloten om de andere variant van deze pilot uit te voeren op op 2 locaties. De extra legakker die we willen gebruiken is die op perceel BKL03F1328 in de noordelijke Kievitsbuurt.  Ook deze legakker is sterk vervallen. In de pilot willen we de legakker herstellen en beschermen door een natuurvriendelijke oever aan te leggen aan de zuidzijde van de legakker.

We hoeven voor deze pilot alleen nog maar toestemming te vragen of het mag op deze locatie. De techniek die we willen gebruiken is al vergund. Meer informatie over deze pilot en de techniek die we willen gebruiken, vindt u op www.stichtsevecht.nl/kievitsbuurten.

Begroeiing op de pilot-legakkers
Op pilot 5 laten we, anders dan aanvankelijk was bedacht, een deel van de bomen en struiken staan. Het was de bedoeling om bij alle pilots  de bomen en struiken te verwijderen. Dat is veiliger voor de legakkers (grote bomen kunnen de soms smalle legakkers omtrekken als ze omvallen), beter voor het riet (te veel schaduw bemoeilijkt de groei) en beter voor de kwaliteit van het water (de bladeren vervuilen het water). Tegelijkertijd zijn bomen goed voor de biodiversiteit en zorgen ze voor samenhang, beschutting en intimiteit. Daarom is besloten om in ieder geval bij 1 pilot een deel van de bomen en struiken te laten staan. Daarnaast wordt in de nabije toekomst gewerkt aan een beheerplan voor de Kievitsbuurten waarmee de voor- en nadelen in balans gehouden worden.