Direct naar de content

Werkzaamheden pilots met de legakkers bijna klaar

In de Kievitsbuurten zijn de werkzaamheden aan de pilots met de legakkers een heel eind gevorderd. Er wordt nog hard gewerkt aan de beschoeiing van pilot 1. Bij de andere pilots is die nagenoeg klaar. Maandag 4 april starten de baggerwerkzaamheden bij de pilots 1,4, 5 en 6. Na het baggeren worden de rietstekken gepland (circa half mei) en de verschillende drijvende constructies aangebracht. De rietstekken worden na aanplanten zo snel mogelijk afgedekt met ganzenraster. Vanaf de aanplant van riet start de monitoring.

Baggeren
De bagger voor de pilots 1, 4, 5 en 6 in de Noordelijke Kievitsbuurt komt van een locatie iets ten noorden van de Noordelijke Kievitsbuurt in de Loosdrechtse Plassen. Het baggeren is uiterlijk 30 april klaar. Er wordt mechanisch gebaggerd (met een kraan). De bagger wordt in kleine bakken via de vastgestelde vaarroutes naar de verschillende pilots gevaren. Tijdens het baggeren wordt het water bemonsterd om te controleren dat er niet te veel opwerveling van deeltjes plaatsvindt.

Toestemming voor werken tijdens broedseizoen
Voor de vogels in de Kievitsbuurten is het broedseizoen begonnen. Tijdens het werk houden we daar natuurlijk rekening mee. Van de provincie Utrecht en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord hebben we toestemming gekregen om door te werken tijdens het broedseizoen. Voorwaarde was wel dat het werk wordt uitgevoerd met een ecologisch werkprotocol. Dat houdt o.a. in dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelcheck moet worden gedaan op elke locatie waar drie dagen niet is gewerkt. Zit er een vogel op een nest, dan worden de werkzaamheden op een later tijdstip uitgevoerd.

Duurzaam herstel en behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten
De pilots met de legakkers zijn onderdeel van het project Duurzaam herstel en behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten. Met de 6 pilots (op de foto ziet u pilot 2) onderzoeken we welk type natuurvriendelijke oever het beste werkt. Het is de bedoeling dat er na afloop van de pilots subsidieregelingen komen voor de 2 meest succesvolle technieken zodat particulieren voordelig hun beschoeiing kunnen vervangen. Meer weten? Kijk op www.stichtsevecht.nl/kievitsbuurten.