Direct naar de content

Zienswijze indienen

Als je het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan kun je tot en met 1 februari je zienswijzen indienen. Dit kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Een schriftelijke zienswijze stuur je naar de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘Zienswijze Ruimtekwartier’. De zienswijze indienen kan ook via info@stichtsevecht.nl.